Hạt nhựa màu

thông tin liên hệ
Hotline
- 0904 511 055

HẠT NHỰA MÀU

Hạt Nhựa PA6 màu đỏ
Hạt Nhựa PA6 màu đ̔...
Hạt Nhựa PA6 màu xanh dương tím
Hạt Nhựa PA6 màu xanh dư...
Hạt Nhựa PA6 màu trắng
Hạt Nhựa PA6 màu trắng
Hạt Màu PA66
Hạt Màu PA66
Hạt Màu PA66
Hạt Màu PA66
Hạt Màu PA66
Hạt Màu PA66
Hạt Màu ABS
Hạt Màu ABS
Hạt Màu ABS
Hạt Màu ABS
Hạt Màu ABS
Hạt Màu ABS
Hạt Màu PET
Hạt Màu PET
Hạt Màu PET
Hạt Màu PET
Hạt Màu PET
Hạt Màu PET
Hạt Màu PC
Hạt Màu PC
Hạt Màu PC
Hạt Màu PC
Hạt Màu HIPS
Hạt Màu HIPS

BỘT MÀU PHỐI

Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối
Bột màu phối